A Jövő

A boszorkány szürreális képet festett, ahogy a csatatér fölött lebegett, oly könnyedséggel, mintha épp egy előkelő bál különös táncát ropná. Földöntúli jelenségnek hatott, aki megigézte azt aki egy pillanatra feltekintett rá. Magasan az égben viharfellegek szolgáltattak hátteret a misztikus látványnak, ahogy a mesés szépségű Talissa riadtan figyelte az alant zajló csatát. Soha ilyen öldöklő küzdelmet nem látott. Jericho falain belül, az udvaron, a gyilokjárókon, mindenhol a halál ünnepelt, s lelkek vándoroltak isteneikhez. Az apró kastély falain túl hatalmas tábor terült el. Egy Fekete Hadúr, a Kard Testvériség nagymesterének és ork hordájának tábora. Közel százezer dühödt ork, akik a zsákmány szagától megvadulva rontottak a várra, ahol mindössze kétszáz kalandor vackolta be magát. A csata kegyetlen volt és esélytelen. A leghevesebben küzdelem a kastély udvarában zajlott ahol Talissa társai is épp az életükért küzdöttek.

A varázsló nagy bajban volt. Körülötte megégett tetemek hevertek szerte szét, még a por is lángolt helyenként, ahogy a mágikus tűz próbálta elemészteni. Jahmar Abdul al Moszafat szája szegletében vékony vércsík csurgott és láthatóan az is nehezére esett, hogy fél térdre ereszkedjen. A halálát várta. Összeszorította fogait , de ezen kívül semmi nem látszódott arcán, ahogy az óriás döngő léptekkel közeledett felé. A lény hatalmas volt. Csak a bunkó, melyet fegyverként használt, nagyobb volt, mint maga a varázsló, aki remény vesztve mégis dacosan tekintett fel a jó hat méteres torzonborz, csupa izom alakra. A két tekintet találkozott. A jann, az értelem és a dac végső pillantásával várta a véget, de nem adta fel, az utolsó pillanatig próbálta kavargó elméjét feltölteni manával még ha hiábavalónak is tűnt a próbálkozás. A hatalmas lény tekintetéből csak gyűlölet áradt. Minden és mindenki iránt érzett színtiszta harag. Valószínűleg nem is tudta, miért akarja elpusztítani a törékeny, sebzett embert, de ezt diktálták az ösztönei, így felemelte a hatalmas buzogányt.

– Velem próbálkozz! – hangzott fel egy kiáltás, ahogy a Kopó védekezőn társa elé lépett, szinte a semmiből. Más nem is volt a közelükben, mert a vérengző monstrum nem kímélt sem barátot sem ellenséget. A lovagra szinte rá sem lehetett ismerni. Nem viselte vértjét, mely szinte a testéhez tartozott, helyette ezüstben díszelgett, már – már egy gólem benyomását keltette fémes testével. Arcát is ez a különös anyag takarta, ám a fémes külső alatt mégis ki lehetett venni arcvonásait. Mosolygott. A hatalmas bunkó lesújtott. Az irtózatos csapás elképzelhetetlen erővel csattant a lovag pajzsán, aki az embertelen ütés hatására nekicsapódott a közeli ház falának, átszakítva azt és az amúgy is megviselt ház teteje szinte azonnal rá is szakadt. A ház pillanatok alatt összedőlt, maga alá temetve a lovagot, ám a robaj nem hallatszott a csata zajától, csak por és törmelék mindenhol. A vár falain kívül százezer ork üvöltött, acsarkodott és ordibált. Talissa nem látta a sereg végét, csak lobogók tengerét és egy hadsereget ami azért jött, hogy elpusztítson mindent mi fontos észak szabad népeinek. A dobok ütemes hangja fülsiketítő volt és az ég felé tartott lándzsák megszámlálhatatlan látványa is elég volt ahhoz, hogy kétségbeesés költözzék bárki ember fiába. Talissa ismét a varázsló felé fordult aki kóvályogva próbált észhez térni a kastély udvarán zajló csata kellős közepén. Az óriás ismét megpróbált lesújtani, ám a semmiből a khal jelent meg a hátán. Nem ugrott egyszerűen csak ott termett és már tépte, kaszabolta, karmaival és tőrével az óriás inas hátát, olyan gyors ütésekkel, hogy szinte elmosódott az alakja mozgás közben. Ez a nemes harcos, akit Talissa csak kevéssé ismert, s akinek vadsága megrémítette, oly tébolyultan kaszabolta, az óriást, hogy észre sem vette a hatalmas kezet, ahogy az hátranyúl felé. Ahogy az elpusztíthatatlannak tűnő lény megragadta, a hős harcosnak már nem volt esélye. A szörny egy mozdulattal tépte fel a mellkasát és az élettelen tetemet a varázsló lábai elé hajította. A jann látta, hogy társa haláltusájában is azt a grimaszt öltötte magára ami harc közben annyira jellemző volt rá.

Talissa rémülten kapta arca elé kezeit. Sok halált látott már, de most egy társa veszett oda és még ha barbárnak is tartotta e furcsa lényt, mégis megrémítette a halála. Feje fölött a fellegek rohamos, szinte lehetetlen gyorsasággal sűrűsödtek, félhomályba borítva az egész csatateret. Talán az istenek takarták el szemüket, hogy ne lássák a vérengzést ami a boszorkány kénytelen volt végignézni.

Az órás lihegve hajolt le a bunkójáért amit elejtett. Hátsebéből ömlött a vér, de ez csak lelassította. Úgy tűnt még mindig a varázsló a célpontja, mintha ez lett volna szörnyű életének egyetlen célja, hogy elpusztítsa ezt a törékeny lényt és mindent meg is tett, hogy ezt valóra váltsa. A szörnyű fegyvere újra lesújtani készült, ám ekkor újabb társ jelent meg. Az arel papnő, kezében kardjával. Talán mások számára vicces lehetett, ahogy az apró nő szembenézett a monstrummal, de ő már csak ilyen volt, a veszély éltette, az őrület.

– Ne, tedd Ariel! – kiáltott a magasból Talissa, de hangját elnyomta százezer gyűlöletet harsogó ork.

A bunkó ismét lesújtott ám ekkor furcsa, már-már komikus jelenet történt. A fegyver, mintha megelégelte volna tulajdonosának tombolását, önálló életre kelt és kicsúszott az óriás kezéből. Igaz, hogy a háttérbe egy lovas ezt nagyon megbánta, de láthatóan mindenkit meglepett az arel papnő hihetetlen szerencséje. Pár pillanat múlva a monstrum felocsúdott és puszta kézzel akarta széttépni apró ellenfelét, ahogy a khállal tette, de ismét meglepetésben volt része. Reno Artoa tűnt fel a csata forgatagából és a lény fatörzsnyi lábai felé vetette magát. Ugyan kardjával nem tudott kárt tenni ellenfelében, de nem is ez volt a célja. Ahogy odaért teste még futtában átalakult, megnyúlt, és körülölelte az óriás két lábát, mint egy kígyó. Az átalakulás teljesen hihetetlen volt, de hatásos. A gúsba kötött lábú óriás hatalmas kivágott fa módjára dőlt el, épp az arel papnő felé. Mindenki ösztönösen menekült a közelről ahogy a monstrum padlót fogott, bezúzva a kövezetet és porvihart teremtve a környéken. Arielnek ideje sem volt megmozdulni, de úgy tűnt nem is volt rá szüksége. Épp az óriás törzse és karja között ácsorgott teljesen sértetlenül. Ösztönösen összehúzta magát, hogy kisebb célpont legyen és csak most nyitotta ki szemét, amit behunyt mikor a monstrum felé dőlt. Azon kívül, hogy feje búbjáig ellepte a por egy karcolás sem esett rajta. Mosolyogva megrázta a fejét és csak ennyit mondott magának fej biccentve:

– Micsoda szerencse…már megint.

Ahogy elrohant, hogy segítsen a kölyöknek, aki épp felvette eredeti alakját, az arel papnő árnyéka életre kelt. A nő futott tovább, ám az árnyék ott maradt és felkúszott a szörny hátára, majd testet öltött. Khasai Argos volt az, a mindig jó helyen levő szerencselovag, aki most azon ügyködött, hogy tőrét az óriás tarkójába mélyessze, több kevesebb sikerrel. Amikor végül sikerrel járt, a monstrum malac szemei elkerekedtek és üvöltve pattant fel, olyan lendülettel amit senki sem nézett volna ki belőle. Idegesítő ellenfelét azonban nem találta ott ahol volt. Az ugyanis mintha, csak egy tóba ugrana fejest eltűnt a monstrum hatalmas árnyékában, talán még fodrot is vetett. Az óriás képtelen volt felfogni az eseményeket. Zavartan kapkodta hatalmas fejét egy darabig, vér – és nyálfoltos szakállán látszott ahogy fújtat idegességében. Végül ziláltan, fáradtan fordult ismét a varázsló felé, amikor egy hatalmas kőtömb fejbe találta. Fejéhez kapott majd, immár némi félelemmel a tekintetében arra nézett ahonnan a találat érkezett. Az összeomlott ház romjain ott állt a Kopó! Egy karcolás sem esett fém testén, arcán titokzatos mosollyal, szemében elszánt ölni akarással jegyezte meg:

– Csak ennyit tudsz?

Senki nem tudta, hogy a monstrum értette e a szavakat, de ami ez után következett, azt bizonyosan megértette. A Kopó emberfeletti erővel sújtott le kardjával az óriásra.

BUMM!

Az ütéstől fél térdre roggyant a monstrum. A falon túlról több tucat ballista küldte a vár felé égő lövedékét.

BUMM!

A szörny már nem is védekezett, talán belátta, hogy jobb neki ha feladja a harcot. Ezer és ezer ork indult meg odakinn, hogy elveszejtsék az emberi védbástya első várát ebben a könyörtelen háborúban .

BUMM!

A hatalmas kard csontig hatolt az óriás lábában, átvágva inat, eret és húst. A várudvaron kétszáz hős kalandozó vívta reménytelen csatáját egy olyan hordával, mely ellen egy seregnek sem lett volna esélye.

BUMM!

Még egy csapás és a szörny bal lába elvált testétől, vérbe borítva az ezüst lovagot. A fájdalmas kiáltás betöltötte az egész csatateret ami most már teljesen sötétbe borult a viharfellegek között. Az ellenséges tábor közepén egy fekete zászló lobogott, büszkén hirdetve a Fekete Hadurak dicsőségét.

Talissa a fejéhez kapott. Csak ő látta az egész csatateret, csak ő tudta milyen reménytelen a helyzetük. Kétségbeesetten, sikoltva mutatott a sebesült szörnyre és abban a pillanatban egy hatalmas villám csapott le az égből, darabokra robbantva a kolosszust, amely nemrég még társait gyilkolta. A robaj egy pillanatra minden hangot elnyomott, de a pokol nem tűnt el, az itt volt a földön. A csata folytatódott.

Kopó, Lia és a Kölyök aggódva léptek a varázsló elé, de reményüket Khasai Argos mosta el, ahogy hirtelen felbukkant a Kopó árnyékából és a csata egy pontjára mutatott.

– Nézzétek!

Három hasonló óriás csörtetett feléjük a csatatéren át, mint amivel az imént végeztek, tépve, szaggatva félredobálva mindenkit aki az útjukba került, legyen az ork vagy ember.

Jahmar Abdul fáradtan tápászkodott fel. Jobb tenyerét az elhunyt khalon nyugtatta, baljával pedig a vár uráról készült szobor lábára támaszkodott.

– Ideje, hogy felkeljetek barátaim – suttogta.

Abban a pillanatban a khal vért köhögve felült. Láthatólag nem volt semmi baja és a reflexei is jól működtek, hiszen azonnal odébb kellett gurulnia, mert a szobor lelépett a talapzatáról, épp oda ahol az imént még ő feküdt. Lord Jericho szobra maga elé szegezte kő dárdáját és megindult a monstrumok felé, mintha a szobor úgy döntött volna megvédi kastélyát. Mögötte a kis társaság tagjai felkészültek életük talán utolsó csatájára.

Eközben odafent Talissa kétségbeesetten tekintett körül. A hatalmas ork tábor egy nagy sátrában valami vakító kék fénnyel világított. Körülötte mintha orkok futkároztak volna, de, hogy menekültek valami elől vagy támadtak azt nem lehetett kivenni. A kék fény pulzálásba ment át, olyan erős fénye volt, hogy több száz méterről is csak hunyorogva lehetett ránézni. Talissa megbűvölve nézte a jelenséget, a kék fény körbeölelte alakját, arcán egy könnycsepp gördült végig, ahogy megérezte mi fog történni. A csatatéren egy varázsütésre mindenki elejtette fegyverét, a fülsiketítő lárma egy pillanat alatt semmivé lett, ahogy a robbanás bekövetkezett. A könnycsepp egy pillanat alatt elpárolgott, ahogy semmivé lett a Fekete Hadúr százezres serege, a vár hős védői, és hét kalandozó, akik a múltba érkeztek, hogy megmentsék a jövőt.

Talissa izzadtan ült fel az ágyában. Elkerekedett szemekkel, kapkodott levegőért. Talán kiáltott is, mert a szoba ajtaja felvágódott és Sae a szobalánya rohant be ijedt arccal.

– Jól vagy úrnőm? – kérdezte, majd látva, hogy nincs baj megnyugodva hozzátette. – Talán rosszat álmodtál?

– Nem álom volt … – bámult rá Talissa, de tekintete a semmibe révedt – …a jövő!

Andris

A Kölyök kardja

Zordiaknak jobb dolga nem lévén ismét csak a gondolataiba merült.
– Mindig is az öröklétre vágytam… 70 év munkája. Háhá há 70 év… 70 évig kutattam, küzdöttem, és hajszoltam, hogy legyen kellő tudásom, és hatalmam, hogy soha többet ne kelljen az idő múlása miatt aggódnom… És amikor már megszereztem minden tudást, és hatalmat, most itt vagyok egy kardba bebörtönözve… Háhá há áááá – Ha Zordiak nevetését bárki is hallhatta volna, egyből tudta volna, hogy nem őszinte kacagást hall. De senki nem halhatta, hisz nagyon ritkán láthattak az emberek nevető kardot. Zordiak tovább elmélkedett a sors e kegyetlen fintorán.
– 70 év. Tudás.. Hatalom… Talán túlbecsültem a hatalmam. Pedig falvakat, városokat volt hatalmam elpusztítani egyetlen varázslatommal. Ha akartam láva, vagy szökőár, vagy földrengés pusztította el a városokat, ha akartam betegségeket szítottam pusztán a gondolataimmal… És kellő hatalmam volt, hogy újjászülessek egy gyermeki testet szerezve magamnak… Azt hittem, legyőzhetetlen vagyok. És egy barbár győzött le. Minő szégyen.
Nem számítottam támadásra, pedig már napokkal azelőtt rájöhettem volna, hogy az életemre kíván törni. Ott voltak azok a jelek. Azok a jelek, melyeket 140 év elteltével is tisztán kivehetőek, de akkor túl nagyra voltam a hatalmammal, hogy észrevegyem a jeleket…
– Aztán amikor váratlanul, álmomból arra ébredtem, hogy repül felém egy kard, akkor egyből rájöttem, hogy az az átkozott barbár napok óta készül valamire. Egy barbár… Valaki megbízta. Az a varázskard az nem véletlenül volt a barbár kezében. Amint áthatolt a szívemen egyből tudtam, hogy egy lélekcsapda volt a kardban. Tudtam, hogy ez a sötétség nem a halál jele. A karban voltam rabul ejtve. A kard készítője szinte minden hatalmamtól megfosztott, de egyvalamire nem számított. Az emberek mágia és varázslatok nélkül is befolyásolhatóak. Szerencsére a sötétségből pszi képességeimnek köszönhetően hamar kitaláltam, így legalább láthattam, hogy mi folyik a környezetemben. Igaz hallani, érezni továbbra sem tudtam, de az évek folyamán megtanultam szájról olvasni és egyéb ügyes praktikákat, így egyre többet tudtam érezni a világból… Volt időm, és sajnos, még lesz is… 140 év.. ennyi telt el, hogy ebben a rohadt karba vagyok bezárva…
– Tehát hamar rájöttem, hogy láthatok, majd megtanultam, hogy hogy komunikálhatok. Először csak a gyengébb elméjű emberekkel tudtam pszionikusan beszélgetni, de később ez a képességem is sokat fejlődött. És hamar rájöttem, hogy az emberek milyen könnyen befolyásolhatóak. Háháhá a sors iróniája… A hatalomvágyam vitt a sírba, és most mások hatalomvágyát használom fel céljaim eléréséhez. Sosem felejtem el, hogy milyen egyszerű volt az az átkozott barbárt eltennem láb alól. Háhá há. Először is kerestem egy könnyen befolyásolható fiatal harcost. A Barbár állandóan szívatta szegényt, egész úton, így tudtam, hogy utálja a barbárt. Pszionikus képességemmel elkezdtem hát beszélgetni vele. Ígértem neki pénzt, hatalmat gazdagságot… Megígértem, hogy megtanítom a mágiámra, amit eleinte nem hitt el, de amikor sikerült az első villámot kilőnie a kezéből, akkor már nyert ügyem volt. Tudtam, hogy varázslattal nem győzheti le a barbárt, ahhoz sokat kell még tanulnia, így különböző növényeket gyűjtettem vele, majd lépésenként utasítottam, hogy miből mennyit, és hogyan keverjen össze. Jóóóó erősre sikerülhetett a méreg, hisz még a barbár sem bírta 5 percnél tovább. Elég volt egy falat a mérgezett kajából, és már vége is volt. Mekkora szerencsém volt, hogy pont találtunk egyet abból a ritka növényből…
Így végre a kard egy olyan ember kezében volt aki irányítható. Bár azt nem tudtam meg hogy a Barbár hova igyekezett, vélhetőleg a megbízójának készült visszavinni a kardot, mindenesetre tudtam, hogy el kell rejtőznöm, és kell keresnem valakit, aki talán értelmesebb mint ez a bolond harcos. Kell valaki, aki képes megtanulni mindazt amit 70 év alatt megtanultam. Aki talán megszerezheti azt a hatalmat ami egykor nekem is a hatalmamban volt. Ha ez sikerül, akkor megtanítom neki, hogy hogy lehet örök életű, és hogy ezzel a varázslattal, hogy hozhat engem is vissza az élők sorába. Már várom azt a napot amikor egy csecsemő életét elrabolva újjászületek egy gyermeki testben.
– De ehhez kell valakit találnom, aki élete vége előtt képes ekkora hatalomra szert tenni…
– Szóval a harcos könnyen befolyásolható volt. Könnyen elhitettem vele, hogy a varázslat amit most tanítottam neki az mindenkit meg fog ölni. Így könnyű volt rávenni, hogy támadja meg a helyi rabló banda házát. Berontott a házba, majd elmormolta a varázslatot. Hogy meglepődött, hogy nem történt semmi… Újra és újra elmondta a varázslatot… még akkor is ezt mormolta amikor a mellkasát átdöfő kard miatt vér bugyogott ki a szájából. Szánalmas szerencsétlen.
– Abban bíztam, hogy találok a rablók között egy fiatal tehetséget, akit taníthatok. Ehelyett mielőtt kapcsolatot teremthettem volna bármelyikükkel, eladtak egy erekje gyűjtőnek.
Évekig a falon lógtam, és néhány idióta kereskedőn, és szolgákon kívül senkit nem találtam akivel érdemes lett volna beszélnem. Kijutni nem volt könnyű, mert a kastély jól volt őrizve. Egyszer valakivel megpróbáltam kivitetni magam, de észrevették. A szerencsétlen majdnem elárulta a titkomat. Még jó, hogy egy meggondolatlan katona eleresztette azt a nyílvesszőt. Pedig már majdnem elmondta a titkomat…
– Így hát vártam. Tudtam, hogy van időm, csak jöjjön valaki, aki ki tud juttatni anélkül, hogy lelepleződnék.
– Egy nap érdekes emberek jöttek, érdekes titkokat kutattak. Volt ott ez az ifjú. Fiatal volt, de látszott rajta hogy rendkívül tapasztalt. Éreztem rajta, hogy ő kijuttathat innen, és talán még tanítani is érdemes. A kapcsolatot nem tudtam egyből felvenni vele, de egy apró pszi lökés elég volt, hogy feltekintsen a falra, és meglássa a kardot. Levette a falról, és látszott rajta, hogy azon gondolkozik, hogy mit érzett, mért kapta reflexből oda a szemét ahol a kard van. Végül úgy döntött, hogy elrakja a kardot.
– A következő napokban rengeteg érdekes dolgot láttam. Remélem, hogy a Kölyöknek, mert ily hívják a társai, legalább akkora tehetsége lesz a mágiához, mint egyéb dolgokhoz. Fiatal kora ellenére rendkívül jól ért a fegyverforgatáshoz, a gyilkoláshoz, a lopakodáshoz, és egyéb sötét praktikákhoz. Gondolkozása hűvös, és számító. Kora ellenére bölcs, és megfontolt… És a hatalomvágya…. Óóó igen… Ő lesz az emberem. Csak legyen elég tehetsége a mágiához…

MadNed

Kölyök küldetés előtt

A fekete köpenyes egy fejbiccentéssel jelezte, hogy nincs több mondanivalója. Felállt az asztaltól, és elindult kifele a kocsmából. Átlépett egy földön fekvő részeget, majd egy határozott mozdulattal kinyitotta az ajtót. A kitóduló dohányfüst, és a lemenő nap vörös fényének keveredésében hősünk körvonalai furcsán, misztikusan elmosódtak…

A Kölyök hátán a hideg futkosott…

*

Utálom az ilyen rejtélyes küldetéseket. Furcsa idegen, rövid
lényegre törő feladat jellemzés. Kevés információ mind a
feladatról, mind a megbízóról… Hatalmas ígéretek, jutalmak…
Áhhhh sosincs jó vége ezeknek a feladatoknak….

Ráadásul Toron, meg Thar, áh tudnám minek vállalok el ilyen
feladatokat…

A Kölyök eközben egy ezüstöt vett elő az erszényéből, és kocsma másik végén lévő kocsmáros felé repítette. Az ifjú fejvadász gondolatai az ezüsttel együtt szálltak tovább.

-Ideje alaposabban utána nézni ezeknek a toroni népeknek. – gondolta magában.

A kocsmáros szemfülesen vetette magát a felé repülő érmére, és el is kapta, de aztán kipattant a kezéből, és begurult az asztal alá. A kocsmáros persze azonnal utána. Az asztal alól először egy kéz kandikált ki, benne egy ezüst érmével, majd a kocsmáros elégedett arca tűnt elő, mely büszkén sugározta az örömhírt mindenkinek aki figyelmes lett eme apró színjátékra. – MEGVAN!

Majd az elégedett arc meglepetésbe csapott át, hiszen sehol nem találta azt a fiatal vándort akinek szerette volna megköszönni, hogy ily bőségesen fizetett a szolgáltatásaiért…

A kölyök ezalatt már a város könyvtárába tartott, és hamarosan a könyvtáros egy vastag bőrkötéses könyvet nyújtott át a különös látogatónak…

*

Ezt mind el kívánja olvasni? – Tette fel a kérdést, majd az ifjú
perzselő tekintetét látva hebegve folytatta az amúgy már
befejetett mondatát…

*

Csak mert ön olyan fiatal, és ebben a korban nem igazán szoktak az
emberek könyvtárba járni, és főleg nem ilyen vastag történelmi
könyveket… Jól van, jól van értem, sok a dolga, én meg sokat
magyarázok itt.. Már itt sem vagyok ha mégs tudokvalamibensegiteni
csakszoljonnyugodtan…

A kölyök végre levehette a szúrós tekintetét a távozó könyvtárosról, és elkezdhette olvasni a kiválasztott könyvet. 3 napon át nyitástól zárásig csak olvasott, csak olvasott. Igyekezett minél többet megtudni a vallásról, a politikáról, és az ott élő emberek viselkedési szokásairól.

A 4. nap reggel felkelve a kölyök eldöntötte, hogy szüksége lesz még néhány dologra, ezeket beszerzi, és utána útnak indul. Kb a következő 3 nap elég lesz, hogy elérje azt a pontot ahol a további instrukciókat fogja kapni. Szombat reggel 10 re kell abba a faluba eljutnia, ahol várhatóan a leendő társaival fog találkozni, és ahol ennél többet is meg fog tudni a feladatról.

Nem szerette ezeket a titkolózós kalandokat, de tudta, hogy szombaton, amikor már megismerkedik a feladattal, és a csapat tagjaival, akkor az idegesség helyét majd újra átveszi az a hűvös nyugalom, amit úgy kedvel.

*

csak ne legyen olyan szerencsétlen a csapat mint a legutóbbi
küldetésen. Még jó, hogy ott volt az a bájos hölgy, akivel a végén
elvittük azt a medált a világ végére. Remélem ő is ott lesz
szombaton ahogy megbízó ígérte!

Írta: MadNed